120 krakers dienen aanvraag voor regularisatie in

Meer dan 120 krakers uit Doel hebben woensdag een aanvraag tot regularisatie ingediend bij de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid in Sint-Niklaas.

Belga

"Hiermee willen we duidelijk maken dat we bereid zijn op constructieve wijze mee te werken aan het actieplan voor Doel dat de gemeente heeft opgesteld, " zegt Myriam Ryssens van het actiecomité Doel 2020.

In totaal worden in Doel 126 woningen gekraakt. Uiterlijk vandaag moest een eerste groep "nieuwe" Doelenaars een aanvraag indienen voor regularisatie. Voorwaarde is wel dat het huis voldoet aan de Vlaamse wooncode. De krakers die nu een aanvraag hebben ingediend en die aan de voorwaarden voldoen, krijgen van de Maatschappij Linkeroever een huurcontract aangeboden. Met dat contract kunnen ze zich ook laten inschrijven in het bevolkingsregister en kunnen ze een aansluiting voor de nutsvoorzieningen aanvragen.

De voorbije week was er in Doel opschudding ontstaan doordat alle gekraakte woningen systematisch worden gecontroleerd door de politie. Die gaat nu na wie er illegaal water en elektriciteit aftapt. De krakers en het actiecomité Doel 2020 storen zich aan dat optreden, maar anderzijds willen ze de kans om tot een oplossing te komen niet zomaar van tafel vegen. Met het overhandigen van de aanvragen tot regularisatie willen ze het gemeentebestuur duidelijk maken dat het merendeel van de krakers bereid is bij te dragen tot de normalisering van de situatie.