Unizo-topman pleit voor leefloon voor langdurig werklozen

Print
Karel Van Eetvelt, de topman van ondernemersorganisatie Unizo pleit voor drastische ingrepen in wat hij de "Belgische uitkeringsstaat" noemt.
Hij wil de werkloosheidsvergoeding beperken in de tijd. Volgens Van Eetvelt heeft iedereen, jong of oud, recht op een werkloosheidsuitkering gedurende zes maanden, vermeerderd met een maand per gewerkt jaar. "Na die periode moet de werkloze terugvallen op een leefloon", stelt de Unizo-topman.

"Vlaanderen en België kunnen zich zo'n lage arbeidsgraad niet langer veroorloven. We moeten mensen stimuleren om aan de slag te gaan en ze bestraffen als ze dat weigeren", zegt hij nog.
Nu in het nieuws