Sp.a wil dat arme gezinnen voor kinderen enkel remgeld moeten betalen

De sp.a-kamerleden Magda De Meyer en Karin Jiroflée willen dat kinderen uit armere gezinnen nog enkel het remgeld moeten betalen wanneer ze naar de dokter of de tandarts moeten.

Belga

De dokter regelt dan zelf de definitieve betaling via de mutualiteit. Hun voorstel moet vermijden dat arme gezinnen hun kinderen van de dokter weghouden uit financiële overwegingen. Uit cijfers blijkt immers dat armen minder naar de dokter gaan.

Wie naar de dokter of de tandarts gaat, betaalt eerst de volledige rekening. Het ziekenfonds betaalt daarna het grootste deel terug. Het verschil tussen de twee bedragen, het remgeld, is uiteindelijk de definitieve rekening die de patiënt moet betalen. Dit systeem moet medische overconsumptie vermijden.

Volgens de sp.a-kamerleden heeft het systeem "ook een schaduwzijde" en leidt het in bepaalde gevallen tot "medische onderconsumptie". "Alle gegevens wijzen uit dat armere mensen minder naar de dokter gaan. Ze doen dit omdat bij de dokter eerst een flink bedrag op tafel moeten leggen en omdat ze kampioenen zijn in het uitstellen: elke uitgave die niet echt nu moet gebeuren, stellen ze uit", zegt De Meyer.

"Kinderen uit armere gezinnen hebben een gezondheidsachterstand en vooral op latere leeftijd wreekt zich dat. Ze gaan minder naar de tandarts, minder naar de oogarts, en een hoestje nemen ze er al snel gewoon bij. Later hebben ze minder goede ogen, slechtere tanden en ook astma is veel vaker bij hen aanwezig", zegt De Meyer.

In het wetsvoorstel zouden gezinnen met een inkomen van 1.200 euro het recht hebben om enkel bij de dokter of tandarts enkel het remgeld te betalen en dus niet langer het hele bedrag moeten voorschieten. De dokter regelt dan zelf de definitieve betaling met de mutualiteit.

Nu in het nieuws