Belg overschat zijn wettelijk pensioen

De Belg overschat ruimschoots het bedrag van zijn wettelijk pensioen. Dat blijkt uit een online-rondvraag van levensverzekeraar Swiss Life, bij een representatief staal van de bevolking.

Belga

De resultaten van de enquête werden donderdag voorgesteld op een persconferentie. Meer Belgen sparen een extraatje voor de dorst, maar ook dat dreigt niet te voldoen om de levensstandaard na pensionering op peil te houden, zo merkt Swiss Life nog op.

Ruim 4.000 mensen namen midden januari aan de enquête deel. Hun antwoorden werden proportioneel herleid tot 2.679, overeenkomstig de samenstelling van de Belgische bevolking. De foutenmarge bedraagt 2,25 procent.

Opvallend is dat bijna een vijfde van de Belgen geen idee heeft hoeveel hij aan wettelijk pensioen zal ontvangen. De bedragen worden ook ruimschoots overschat. Zo rekent 31% van de Belgen erop meer dan 1.400 euro te ontvangen, terwijl in werkelijkheid -op basis van de cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen- slechts 14% zoveel ontvangt. Bij de lage pensioenen is de kloof nog groter: zo'n 8 procent denkt minder dan 800 euro te ontvangen, terwijl in werkelijkheid 38% zoveel krijgen.

Wat de extralegale pensioenen betreft, de zogenaamde groepsverzekering, zegt zelfs 36% van de Belgen niet te weten hoeveel hij zal ontvangen.

Uit de rondvraag blijkt ook dat meer Belgen - onder invloed van het debat rond het Generatiepact vermoedt Swiss Life - met hun pensioen bezig zijn. Zo'n 79 procent zegt zich in meer of mindere mate "actief voor te bereiden" op zijn pensioen. Dat is vier procent meer dan het jaar voordien. Kaderleden, zelfstandigen en directieleden bereiden zich beter voor dan arbeiders, ambtenaren of bedienden.

Pensioensparen wordt door 67% van de Belgen gedaan. Maar, zo merkt Swiss Life op, dat is maar een deel van de oplossing om de levensstandaard op peil te houden. "Een Belg hoopt op pensioenleeftijd 80 procent van zijn laatste nettoloon te behouden, maar met het wettelijk pensioen is slechts -gemiddeld- 48% van het laatste loon gedekt", legt Tanguy Polet, chief market officer uit. Bij grootverdieners is het pensioen slechts 28% van het laatste brutosalaris, bij lage inkomens nog 61%. "Als de Belg daarnaast gedurende dertig jaar het fiscale maximum aan pensioensparen heeft gedaan, komt hij nog steeds zo'n 450 euro per maand tekort om zijn objectief van 80% nettoloon te bereiken", aldus Polet.

Er moet dus meer aan bewustwording gedaan worden, en meer geld opzij gezet, luidt het advies van Swiss Life.

Nu in het nieuws