Parket en politie Charleroi zetten actieplan op tegen tiger-kidnapping

Print
Politie en parket van Charleroi willen een krachtig antwoord bieden aan de recente reeks van tiger-kidnappings in de streek. De krachtlijnen van hun plan zullen ze echter pas over enkele weken bekendmaken. Ze willen het fenomeen bestrijden zoals ze vijf jaar geleden ook de strijd aanbonden met de carjackings.
"Wij stellen vast dat de beveiliging van mogelijke doelwitten de daders tot een andere vorm van geweldpleging heeft gebracht", zei gerechtelijk directeur Jean-Pierre Doraene. De politiechef en de procureur zullen de krachtlijnen van hun plan pas over enkele weken bekendmaken. Eerst volgt een periode van overleg met alle betrokkenen. Het zal er vooral om draaien een betere politieaanwezigheid te hebben in de regio en tegelijk het bankpersoneel meer veiligheid te bieden.

"Voor ons in Charleroi gaat het erom deze strijd aan te binden zoals we vijf jaar geleden hebben gedaan met het fenomeen van de carjackings", aldus Doraene en De Valkeneer.
Tijdens het tweede semester van 2005 hebben zich 28 geweldplegingen en pogingen tot tiger-kidnappings voorgedaan op het Belgisch grondgebied. Twintig daarvan vonden plaats in het arrondissement van Charleroi.
In 2006 gebeurden er zestien tiger-kidnappings in België, waarvan zes in Charleroi. Van die zes waren er vier geslaagde en twee pogingen. Nog twee andere startten in een ander arrondissement, maar hadden als doelwit bankfilialen binnen het arrondissement Charleroi.
Het actieplan "Charles Quint" ("Karel de vijfde") heeft naast de bestrijding van de tiger-kidnappings ook die vormen van criminaliteit tot doel die bejaarden of kleine handelaars als doelwit hebben. Ook naburige arrondissementen, Nijvel, Dinant en Namen, zullen eraan meewerken.

.

Nu in het nieuws