Bibliotheken over kaap van miljoen uitleningen in eerste kwartaal

Print
Bibliotheek Permeke aan het De Coninckplein in Antwerpen heeft de eerste drie maanden van dit jaar 300.000 uitleningen gedaan, wat betekent dat er ieder openingsuur 571 boeken, cd’s en andere materialen via de uitleenbalie passeren. Alle Antwerpse bibliotheken samen overschreden in deze periode voor het eerst de kaap van 1 miljoen uitleningen.
Positieve cijfers en een mooie opsteker voor Permeke, dat volgende week het eenjarige bestaan van de bibliotheek aan het De Coninckplein viert. ”De cijfers bewijzen dat de Antwerpenaar de weg naar de bibliotheek blijft vinden of heeft teruggevonden”, zegt de Antwerpse schepen van Cultuur Philip Heylen (CD&V). Vooral de uitleencijfers van Permeke plezieren de schepen, want lang niet iedereen was opgezet met de verhuis van de Centrale Openbare Bibliotheek (COB) naar het De Coninckplein.
”Dat had vooral te maken met de beeldvorming. Sommige mensen dachten dat mensen met kinderen zich niet op het De Coninckplein zouden wagen. En wat blijkt, het aantal jonge bezoekers is toegenomen sinds de opening van Permeke. Dat is duidelijk te merken aan het hoge aantal uitgeleende jeugdboeken.” Philip Heylen wijst erop dat ook veel andere Antwerpse bibliotheken het goed doen. ”De Ekerse bibliotheek Driehoek bijvoorbeeld ziet het aantal uitleningen stijgen. Het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er 67.000. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2004 werden er in Ekeren net geen 60.000 uitleningen gedaan.” Terwijl in de rest van Vlaanderen het bibliotheekbezoek blijft dalen, maakt Antwerpen een opwaartse beweging.
”Dat is niet alleen de verdienste van Permeke natuurlijk, maar toch blijkt uit alles dat deze formule aanslaat. Behalve een bibliotheek is Permeke ook een ontmoetingsplek, waar mensen samenkomen of gewoon zitten te lezen.” De schepen wijst er nog op dat het succes in grote mate te danken is aan de inbreng van het personeel. ”De manier van werken in Permeke is heel intensief en vraagt enige flexibiliteit. Als we het systeem van Permeke ook in de andere grote Antwerpse bibliotheken willen invoeren, is er dus meer personeel nodig. Dat is een keuze die we moeten maken.”

En er zijn nog plannen voor de andere Antwerpse bibliotheken. ”Er ligt een investeringsplan klaar om de bibliotheken, of in ieder geval een aantal filialen, een nieuwe look te geven. Ik denk concreet aan Driehoek in Ekeren. Die bibliotheek kan wel een nieuwe aankleding gebruiken. De balie bijvoorbeeld is totaal verouderd”, zegt Philip Heylen.
Als het woord restyling valt, duikt het ondertussen van tafel geveegde spreidinsbeleid voor de bibliotheken op. Maar Heylen is formeel. ”Voor het spreidingsbeleid was te weinig steun. Ik ga daar niet op terugkomen. We zullen voortaan in overleg met de betrokkenen, zoals het district, elk dossier apart doorpraten. Ik stel ondertussen wel vast dat de bibliotheek van Sint-Andries opnieuw open is. Dus het argument dat ik filialen sluit, gaat niet op.”
Nu in het nieuws