Wallonië geeft taalbad aan 300 leraars en 1.000 leerlingen

Het Waalse Gewest wil jaarlijks 300 taalleerkrachten en zo'n 1.000 leerlingen op taalbad sturen naar Vlaanderen, Groot-Brittannië, Duitsland of andere Engels- en Duitstalige regio's.

Belga

De eerste 29 taalleerkrachten die hiervoor een beurs kregen, volgen momenteel Nederlands aan het talencentrum van de Gentse Universiteit (UCT).

Ze kregen dinsdag bezoek van minister-president Marie Arena van de Franse Gemeenschap, bevoegd voor Onderwijs en Vorming. Arena heeft middelen uit het Waalse "Marshallplan", dat moet dienen voor de heropleving van de regio, geput om taalbeurzen in het leven te roepen.

Nu in het nieuws