Rechter beveelt internering negationist Herbert Verbeke

Print
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag de internering bevolen van Herbert Verbeke (65) voor het belagen van een ambtenaar van de Vlaamse overheid.
De strafrechter bevestigde daarmee de vordering tot internering van het openbaar ministerie. Verbeke liet dinsdag verstek.

Verbeke had twee jaar geleden een aanvraag tot bouwvergunning ingediend maar die werd hem geweigerd. De beklaagde liet het daar niet bij en begon de Vlaamse overheid en in het bijzonder ambtenaar Francis B. te bestoken met brieven, telefoontjes en e-mails. Volgens Verbeke maakte B. en de bevoegde ministers zich schuldig aan corruptie, foltering, moord en schriftvervalsing.

Herbert Verbeke is geen onbekende voor het gerecht. In september 2003 werden hij en zijn broer Siegfried tot één jaar voorwaardelijk veroordeeld voor inbreuken op de racismewet en de anti-negationismewet. Ze hadden tientallen negationistische geschriften gedrukt en verspreid, waarin de holocaust ontkend werd. In 2003 beval de rechtbank al eens zijn internering voor het stalken van Maya Detiège, de dochter van voormalig Antwerps burgemeester Leona Detiège. Volgens een psychiater lijdt de man aan een paranoïde waanstoornis.

.

Nu in het nieuws