Recordaantal mensen naar Voedselbank

In 2005 hebben 106.550 minderbedeelden in ons land een beroep gedaan op de Voedselbank. Dat zijn er 2.550 meer dan het jaar voordien of een stijging met 2,5 procent.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Voor het twaalfde jaar op rij groeit het klantenbestand van de Belgische Federatie van Voedselbanken. In 1995 gingen 70.000 Belgen aankloppen, in 1999 al 91.000 en in 2005 vonden bijna 107.000 landgenoten de weg naar de gratis voedseloverschotten.

”Diezelfde stijgende lijn zien we zeker ook in de provincie Antwerpen”, bevestigt Leo Bouving, voorzitter van de Voedselbank Antwerpen-Mechelen- Turnhout. ”Bij de start in 1994 kregen we 3.500 mensen over de vloer. Vorig jaar waren er dat al ruim 11.000. Dat heeft niet alleen te maken met een groeiend aantal armen, maar ook met onze toenemende populariteit. Zo steeg het aantal socio-caritatieve verenigingen dat een beroep doet op onze Voedselbank, in diezelfde periode van 35 naar ruim 80.”

Net vorig jaar zamelde de federatie minder voedsel in: 8.400 ton tegenover 9.128 ton in 2004. ”Dat fluctueert wel eens”, relativeert Bouving. ”Niet alleen van de industrie bleef er minder over dan anders. Vorig jaar kregen de negen Belgische voedselbanken ook opvallend minder bloem, spaghetti, rijst en melk van de Europese Unie.”

Dé grote zorg van de voorzitter van de Antwerpse voedselbank is op dit ogenblik de huisvesting. ”Alle goederen die we van de Europese Unie krijgen en alle diepvriesproducten liggen momenteel opgeslagen in het Militair Hospitaal in de Antwerpse Lange Leemstraat. Maar daar moeten we binnenkort weg. Vanaf januari 2007 staan we dus op straat met ons voedsel. We doen hierbij dan ook een vriendelijke maar dringende oproep tot de stad of de provincie om ons een opslagruimte van 700 tot 800 m2 ter beschikking te stellen.”

Nu in het nieuws