Hof schaft titel Grootmaarschalk begin oktober af

Begin oktober 2006 zullen binnen de organisatie van het Belgische koninklijk paleis enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Dat meldt het paleis vrijdag. Zo wordt vanaf die datum de titel van Grootmaarschalk van het Hof afgeschaft. De huidige Grootmaarschalk van het Hof, Frank De Coninck, heeft een nieuwe aanstelling gekregen, aldus het paleis.

Belga

Zijn opdrachten zullen voor een deel worden overgenomen door het hoofd van het Economisch, Sociaal en Cultureel departement. Marc Mullie, die momenteel consul-generaal is in Shanghai, wordt de titularis van het nieuwe departement.

Andere taken die momenteel door de Grootmaarschalk worden uitgeoefend met betrekking tot het protocol en de organisatie van plechtigheden en staatsbezoeken worden overgenomen door het nieuwe departement Protocol onder leiding van divisieadmiraal Pierre Warnauts.

Voorts zal de huidige diplomatiek adviseur van het paleis, Ghislain D'Hoop, het nieuwe departement Buitenlandse Betrekkingen leiden. De taken van adviseur van de koning voor de verzoekschriften en van het sociaal secretariaat van de koningin worden samengevoegd binnen een nieuw departement Verzoekschriften. Chantal Cooreman komt aan het hoofd van dat departement te staan.

Samen met de kabinetschef, het hoofd van het Militair Huis en de intendant van de Civiele Lijst zullen de vier nieuwe departementshoofden het nieuwe directiecomité van het paleis vormen. Het hoofd van het Economisch, Sociaal en Cultureel departement wordt belast met de coördinatie binnen het paleis als secretaris van het directiecomité.

Daarnaast wordt Yves Costers, die momenteel juridisch adviseur is bij het kabinet van de koning, benoemd tot adjunct-kabinetschef. Annick Van Calster, die nu werkt als economisch adviseur van het paleis, wordt tot slot benoemd tot adviseur van prinses Mathilde. Zij vervangt Machteld Fostier die een nieuwe aanstelling krijgt.