CD&V en VB: "Van den Bossche verzwijgt iets over petroleumakkoord"

Print
Volgens de CD&V-kamerleden Paul Tant en Hendrik Bogaert heeft sp.a-vice-premier Freya Van den Bossche een geheime deal met de petroleumsector verzwegen.
De sector hoest alleen maar 12 miljoen euro op omdat de regering een compensatie beloofde voor het bijhouden van strategische reserves gedurende 15 dagen, luidt het.

De kamerleden baseren zich voor hun bewering op de media en op personen die bij de onderhandelingen tussen de overheid en de sector betrokken waren. "In antwoord op vragen in de plenaire vergadering van de Kamer gisteren verzweeg de vice-premier deze tegenprestatie. Ze stelde het voor alsof dit nu reeds in de wet is opgenomen, wat niet het geval is. Minister Van den Bossche sprak dus niet de volledige waarheid", luidt het in een mededeling. Tant en Bogaert willen de minister bij hoogdringendheid interpelleren.

Ondertussen is ook kamerfractieleider van het VB Gerolf Annemans verbolgen omdat het petroleumakkoord nog altijd niet is overgemaakt aan de Kamer, wat Van den Bossche tijdens het vragenuurtje beloofde. Ofwel loog Van den Bossche de Kamer voor over het bestaan van de het akkoord, ofwel was ze niet eens zelf op de hoogte van de formele inhoud van het akkoord, stelt Annemans.
Nu in het nieuws