Juncker (christen-democraat): "Europa is beter af met Prodi"

Print
"Europa is beter af met een overwinning van Romano Prodi in de Italiaanse verkiezingen." Dat verklaarde de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker vrijdag in de marge van het EVP-congres te Rome.
Juncker wees er op dat Prodi een goede vriend en een overtuigd Europeaan is, maar dat hij zijn coalitie onvoldoende onder controle heeft. "Het is een amalgaam van een zevental partijen", aldus Juncker. Hoewel de EVP zich in de kiescampagne vierkant achter Berlusconi stelde, kondigde Juncker aan dat hij zaterdag Prodi zal ontmoeten.

Normalerwijze had de Luxemburgse premier donderdag het EVP-congres moeten toespreken, maar om onduidelijke redenen - de aanwezigheid van Silvio Berlusconi? - werd zijn speech naar vrijdag verplaatst. De Luxemburgse premier verbaasde door zich zeer expliciet tegen de uitdrukking "De Verenigde Staten van Europa" te kanten. "De mensen willen van dat concept niet weten", zo zei hij, "want ze willen hun identiteit behouden". Maar hij ontkende dat hij met die bedenking het manifest van premier Guy Verhofstadt onderuit wou halen. "Inhoudelijk", aldus Juncker, "zijn er tussen ons nauwelijks meningsverschillen, maar over de titel van zijn manifest zijn we het oneens".

In zijn toespraak voor het EVP-congres drong Juncker erop aan om "alleszins de essentie, de ambitie en het elan" van het grondwettelijk verdrag te behouden. Wel gaf hij toe dat de huidige tekst van de grondwet niet behouden kan blijven. "Ik weet niet", aldus Juncker, "dat we de letterlijke tekst in de toekomst zullen kunnen gebruiken".
Op de vraag hoe er een nieuwe tekst tot stand moet komen - met of zonder Conventie - was Juncker duidelijk. "Ik weet het niet".
Nu in het nieuws