Begrotingscontrole in evenwicht zonder nieuwe lasten

De federale regering is erin geslaagd om het evenwicht op de begroting 2006 te vrijwaren.

Belga

Dat is de conclusie na de begrotingscontrole van voorbije nacht. Dat gebeurt onder meer door een reeks ingrepen, een daling van de primaire uitgaven, goede fiscale ontvangsten en een overschot in de sociale zekerheid van 200 miljoen euro. Er komen geen lasten- of belastingverhogingen.

Zowel Verhofstadt als begrotingsminister Van den Bossche benadrukten dat de regering ondanks de goede economische vooruitzichten zeer voorzichtige uitgangspunten blijft hanteren.

Paars blijft uitgaan van een economische groei van 2,2 procent, ook al stellen verschillende instellingen een hogere groei in het vooruitzicht tot 3 procent.

Het primair saldo - het verschil tussen uitgaven en inkomsten zonder de rentelasten mee te rekenen - stijgt in vergelijking met oktober vorig jaar van 4,2 naar 4,3 procent. Dat het primair saldo opnieuw stijgt - met 130 miljoen euro minderuitgaven tot gevolg - noemde de eerste minister na jaren van dalingen een trendbreuk. "Dat is goed, aangezien de rente de komende jaren opnieuw zal stijgen", luidde het.

Andere blikvangers zijn volgens Verhofstadt dat er geen lasten- of belastingverhogingen komen en dat er een overschot is in de sociale zekerheid. Het gaat om 200 miljoen euro. Dat is opvallend, aangezien het stelsel de voorbije jaren zwaar in het rood dook.

Nu in het nieuws