Extra lastenvermindering bij collectief ontslag

Print
Er komt een bijkomende lastenvermindering voor slachtoffer van collectief ontslag. Dat heeft de regering woensdag beslist op voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven.
Voor 45-plussers zal de bijdragevermindering nog sterker zijn. Overigens treedt vanaf 1 april het koninklijk besluit 'Actieve aanpak van herstructureringen' in voege. Dat is een uitvoering van een beslissing uit het generatiepact. Werkgevers die herstructureren, moeten voortaan een tewerkstellingscel oprichten. In de praktijk wordt de eerste tewerkstellingscel ten vroegste pas verwacht half augustus, als gevolg van de procedure die moet worden gevolgd bij collectief ontslag.

.

Nu in het nieuws