InBev verwerpt vakbondsalternatief voor sluiting Hoegaarden

Print
De directie van InBev Belgium heeft vrijdag aan de vakbonden laten weten geen heil te zien in de voorstellen die zij enkele weken terug naar voor hadden geschoven als alternatief voor de plannen om de brouwactiviteit en vatenafvulling van Hoegaarden te verhuizen naar Jupille. De directie hoopt dat de consultatiefase over deze intentie tot herstructurering op korte termijn kan afgerond worden.
De vakbonden van de brouwerij van Hoegaarden reageren ontgoocheld op de afwijzing door de InBev-directie van hun voorstellen om meer activiteiten in Hoegaarden te houden dan gepland. Volgende week moet op een personeelsvergadering blijken of de werknemers zich neerleggen bij de afwijzing en gesprekken over het sociaal plan starten of nieuwe acties voeren.

De verhuizing van de Hoegaardse activiteiten maakt deel uit van een globaal herstructureringsplan voor de Belgische activiteiten die InBev op 30 november bekendmaakte en die zowel betrekking had op productie en logistiek, marketing, verkoop, distributie en ondersteunende diensten. In totaal staan hierbij 232 jobs op de tocht. 67 ontslagen zouden kunnen vermeden worden door interne verplaatsingen. Vooral tegen de verhuis van Hoegaarden werd de voorbije maanden enkele keren actie gevoerd.
Tijdens de consultatiefase over deze herstructurering deden de vakbonden 3 alternatieve voorstellen voor de verhuis van de Hoegaardse activiteiten. Volgens de directie zijn geen van deze voorstellen voldoende economisch leefbaar en biedt haar voorstel de beste mogelijkheden. De directie hoopt nu dat deze fase kan worden afgerond en het overleg zoals -dixit de directie- "door veel werknemers gewenst" kan gaan over de interne herplaatsingen en het sociaal plan.
Nu in het nieuws