Test-Aankoop: "Heel wat Belgische campings onveilig"

Print
De meeste campings in ons land scoren niet goed op het vlak van veiligheid. Vooral wat betreft evacuatiemogelijkheden, de aanwezigheid van middelen voor brandbestrijding en de risico's inzake het autoverkeer, zijn er vaak problemen.
Dat blijkt uit een onderzoek door Test-Aankoop waarbij de verbruikersorganisatie een twintigtal Belgische campings onder de loep nam.

Wat de evacuatiemogelijkheden betreft, halen slechts twee campings een goede beoordeling. Het voornaamste probleem op de andere campings is dat de totale breedte van de uitgangen ontoereikend is voor een snelle evacuatie. Op één camping na, zijn er overal te weinig brandbestrijdingsmiddelen of zijn die middelen niet goed gespreid over het terrein. Elf campings krijgen een slechte beoordeling voor de risico's van het autoverkeer, bijvoorbeeld door het ontbreken van snelheidsremmende infrastructuur of door een te geringe zichtbaarheid bij kruispunten op de camping.
In het buitenland is de situatie overigens nog slechter, stelt Test-Aankoop. Terwijl in ons land vier van de twintig campings een eindbeoordeling krijgen die gelijk is aan "zwak" of minder, dan haalt er in Portugal niet één van de twintig bezochte campings een beoordeling die hoger is dan "zwak". In Italië halen er drie van de negentien een beoordeling "zwak/redelijk". Van de vier onderzochte landen doet alleen Spanje beter. Daar scoorden twaalf campings minstens "redelijk".
Nu in het nieuws