Den Draaiboom in Hoboken voorbeeld volgens minister Keulen

Print
Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (VLD) heeft 5 miljoen euro veil voor initiatieven die de leefbaarheid in buurten verhogen. De inzet van Viviane Serneels (52), voorzitster van bewonersgroep Den Draaiboom in Hoboken, noemt de minister een voorbeeld. ”Door de taal- en turnlessen is het wederzijds vertrouwen gegroeid. De overlast op de pleinen is enorm afgenomen”, zegt Viviane.
Viviane Serneels is geboren en getogen in Hoboken. Ze is voorzitster van bewonersgroep Den Draaiboom in deze sociale woonwijk in Hoboken. ”Drie jaar geleden waren de bendes baas in onze buurt. Niemand durfde op te treden, ook de politie niet. De bewonersgroep heeft toen een duidelijk signaal gegeven door klacht in te dienen tegen de politie, en sindsdien neemt men ons wel au sérieux. De overlast is sterk afgenomen, en dat heeft vooral te maken met het wederzijds vertrouwen dat gegroeid is door intens samen te werken, want we zitten uiteindelijk in hetzelfde schuitje.” Zo werkt de bewonersgroep al enkele jaren nauw samen met basisschool De Molen. Elke maandagvoormiddag geven vrijwilligers er taallessen aan allochtone moeders van de school. Op dinsdag volgt een dertigtal allochtone en autochtone moeders er turnles, en binnenkort starten ook naai- en kooklessen. Omdat de vraag om Nederlands te leren zo groot is - de wachtlijst is 35 namen lang - heeft de bewonersgroep ook vrijwilligers ingezet op twee andere locaties in Hoboken.

”In dienstencentrum De Kleine Heide bijvoorbeeld geven we taalles aan allochtone vrouwen, en in een lokaaltje van de sociale huisvestigingsmaatschappij Perisfeer houden we permanentie”, vertelt Viviane.
”We helpen bij schuldbemiddeling, verzamelen kleren en delen voedselpakketten uit. We merken dat onze inzet loont, want de overlast en ook de verzuring zijn duidelijk afgenomen. Marokkaanse en Belgische vrouwen zie je geregeld op straat een praatje slaan, iets wat vroeger ondenkbaar was. En als er gasten iets uitsteken, spreek ik de moeders aan, die op hun beurt hun zonen terechtwijzen. Het is duidelijk dat de taallessen deze vrouwen zelfvertrouwen en zelfrespect geven. Ik merk dat ze ook thuis weerbaarder worden. Van de andere kant leren wij ook van deze vrouwen, voor wie onderlinge solidariteit zo vanzelfsprekend is. Op ons wijkfeest hebben we spontaan hulp gekregen van dertig Marokkaanse vrouwen.”
Viviane Serneels heeft met haar bewonersgroep bij het ministerie van Inburgering een project ingediend om gedurende drie jaar een subsidie van ongeveer 7.000 euro te krijgen. Minister Keulen noemt de werking van Den Draaiboom een voorbeeld. ”De vrijwillige inzet van Viviane en de anderen verdient dit”, zegt Noëlla De Wachter, directrice van basisschool De Molen. ”Viviane doet zoveel inspanningen om de gelijkenissen tussen de bevolkingsgroepen te benadrukken. Ook de moeders van de gasten die iets mispeuteren, blijft ze ondersteunen en dat schept duidelijk vertrouwen.”
Nu in het nieuws