Overheid neemt stockageplicht petroleumsector over

De federale overheid neemt van de petroleumsector de verplichting over om steeds drie maanden voorraad achter de hand te hebben.

De bijdrage die de burger daarvoor betaalt zal daardoor dalen met 1 euro per 1.000 liter. De ministerraad keurt vrijdag dit voorstel goed, kondigde minister van Begroting Freya Van den Bossche donderdag in de Kamer aan.

In een antwoord op vragen over de bijdrage van de petroleumsector aan de stookoliekorting liet de sp.a-minister ook weten dat met de 12 miljoen euro een kenniscentrum op poten wordt gezet dat zich moet buigen over structurele oplossingen op het vlak van duurzame energie. De regering maakt binnenkort een voorstel over aan de sector over hoe een en ander vorm moet krijgen.

Nu in het nieuws