Loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft vijf procent

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft schommelen rond de 5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybedrijf SD Worx.

De kloof tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers jonger dan 35 jaar is kleiner.

De cijfers voor 2005 bevestigen dat er nog steeds loonverschillen zijn tussen mannen en vrouwen: gemiddeld 5 pct in het nadeel van vrouwen. Dit percentage ligt volledig in lijn met de onderzoeksresultaten van SD Worx van vorig jaar (4,7 pct).

De kloof tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers jonger dan 35 jaar is kleiner. Bij de oudere werknemers (+ 45 jaar) lopen de loonverschillen op tot boven de 10 pct, stelt SD Worx vast.

Ongeacht de leeftijdscategorie, stelt het consultancybedrijf de grootste loonverschillen tussen mannen en vrouwen vast in de bediendefuncties verkoop, financiën en administratie, research (labo), logistiek en consultancy.

Nu in het nieuws