Franse Raad van State keurt omstreden banenplan goed

De Franse Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege, heeft donderdag zijn goedkeuring gegeven aan het omstreden banenplan van de regering van premier de Villepin (foto).

AP Ned

Het plan, dat werkgevers in staat stelt om jongeren onder de 26 jaar tijdens de eerste twee jaar van hun dienstbetrekking zonder opgaaf van reden te ontslaan, is volgens de raad niet in strijd met internationale regelgeving en ook niet met de grondwet.

President Jacques Chirac heeft nu negen dagen om het plan tot wet te verheffen. Voordat de uitspraak bekend werd lieten parlementariërs van Chiracs partij weten dat hij dit, als de raad het groene licht zou geven, snel zou doen. Maar de kans bestaat dat Chirac het plan terugstuurt naar het parlement, zodat er een compromis kan worden bereikt. Ook stelt hij mogelijk een bemiddelaar aan.

Vakbonden en studenten hebben Chirac opgeroepen het banenplan tegen te houden. Het kantoor van Chirac liet weten dat hij de kwestie in de komende dagen zal behandelen. Tot nu toe heeft Chirac zich achter het plan en de veel bekritiseerde Villepin geschaard, maar hij heeft tevens opgeroepen tot overleg. Villepin heeft gezegd bereid te zijn wijzigingen te bespreken, maar weigert het plan in te trekken. Hij ziet het als een middel om de hoge werkloosheid onder Franse jongeren te bestrijden. De helft van de jongeren in de probleemwijken waar vorig jaar rellen uitbraken, zit zonder werk.

Nu in het nieuws