Europa nog niet klaar voor grieppandemie

De Europese instellingen en lidstaten zijn nog niet in staat om het hoofd te bieden aan een eventuele uitbraak van een grieppandemie of een uitbraak van een andere besmettelijke ziekte.

Belga

Dit is de voornaamste conclusie van de grote simulatie-oefening in Europa, op 23 en 24 november vorig jaar, georganiseerd door de Europese Commissie. Voor alle partijen ligt een gedetailleerde lijst met huistaken klaar.

De oefening simuleerde de uitbraak van een grieppandemie overal in de EU. Een kwart van de bevolking werd ziek, daarvan ging anderhalf procent dood. Op twee dagen werd een periode van 26 dagen gespeeld. De oefening speelde zich niet op het terrein af, enkel op het niveau van crisis- en coördinatiecentra.

Op de vraag of Europa klaar is voor zo'n pandemie, antwoorden experten diplomatisch: "Europa is veel beter voorbereid dan achttien maanden geleden. Vooral het laatste jaar is heel veel werk verricht".

Zo hebben alle 25 EU-lidstaten nu een actieplan klaarliggen. Europa heeft een operationeel coördinatiecentrum (Europees centrum voor preventie en controle van besmettelijke ziekten).

Tijdens de oefening bleek op Europees niveau het informaticasysteem de achillespees. Sinds enkele jaren moeten lidstaten uitbraken van besmettelijke ziekten melden via het 'Early warning and response-system'. Dit waarschuwingssysteem is echter niet opgewassen tegen de toevloed aan informatie die ingebracht wordt bij een pandemie. In een tweede fase van de oefening is daarom gestart met een nieuw informatiesysteem dat beter aan de behoeften beantwoordt. Toch blijft hier veel werk.