Gigantische sociale fraude via broodjesbar in Hasselt

Een Turkse tolk heeft een gigantische sociale fraude georganiseerd. Naar aanleiding van gezinshereniging liet hij landgenoten naar België komen en schreef ze voor één dag fictief in in een broodjesbar in Hasselt.

Vervolgens liet hij ze vervolgens aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

De RVA keerde in totaal ten onrechte een miljoen euro werkloosheidsvergoedingen uit.

De federale recherche van Hasselt en de sociale inspectie zijn de fraude midden maart op het spoor gekomen. Het nieuws werd echter pas donderdag bekendgemaakt.

Er vonden vijf huiszoekingen plaats. De Turkse tolk werd opgepakt voor verhoor en nadien opnieuw vrijgelaten.

Om hier ook te laten uitschijnen dat de mannen en vrouwen in Turkije gewerkt hadden, beschikte de tolk over blanco arbeidsdocumenten. Via een interimkantoor zorgde hij voor fictieve tewerkstelling in de broodjesbar. Met de fictieve tewerkstelling en de frauduleuze documenten konden de Turken van een werkloosheidsuitkering genieten.

De fraude startte eind 2004. In het onderzoek zijn ook ongeveer vijftig personen verhoord, van wie er dertig bekend hebben.

De spilfiguur werkte binnen het ABVV voor de vzw Multi Colores. De speurders benadrukken dat het ABVV niet op de hoogte was van de frauduleuze praktijken van de tolk. Het ABVV liet ook weten dat de betrokkene sinds 1 september 2005 niet meer werkzaam is binnen de vzw.

Nu in het nieuws