87 nieuwe kankergevallen per dag

Print
In 2001 kregen 31.852 Vlamingen te horen dat ze kanker hadden. Dat was een stijging met meer dan 5.000 gevallen tegenover 1997. Daarmee heeft Vlaanderen één van de hoogste aantal kankergevallen in Europa.
Dat maakte het Vlaams Kankerregistratienetwerk donderdagmiddag bekend.
Het Vlaams Kankerregistratienetwerk, dat gecoördineerd wordt door de Vlaamse Liga tegen Kanker, maakte donderdag de meest recente cijfers van nieuwe kankergevallen voor 2000-2001 bekend. Voor het eerst werden ook overlevingscijfers gepubliceerd. "Overlevingscijfers zijn van enorm belang voor de beoordeling van de resultaten van de kankerbehandeling," zegt voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker Vic Anciaux.
"Op basis van die overlevingscijfers kunnen we een vergelijking maken met andere landen en kan de overheid haar beleid bijsturen." Dit zijn echter meteen de laatste cijfers van het Vlaams Kankerregistratienetwerk. In mei 2005 werd het federale Stichting Kankerregister opgericht dat de kankerregistratie voor het hele land op zich zal nemen.
Het risico om kanker te krijgen is in 2001 hetzelfde gebleven als de jaren voordien: één op de drie Vlamingen zal ooit kanker krijgen. Van de Vlamingen die in 2000-2001 kanker kregen, leed ongeveer 63 pct aan prostaat- of borstkanker. "Het merendeel van de mensen met kanker is op het ogenblik van de diagnose 60 jaar of ouder," zegt dokter Liesbet Van Eycken, directeur van Stichting Kankerregister. "Kanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De kans op overleven verschilt naargelang het type kanker. Zo heeft men bijvoorbeeld bij teelbalkanker vijf jaar na de diagnose 95 pct kans om nog te leven, terwijl dat bij pancreaskanker amper 7 à 8 pct is."
De laagste cijfers voor vijfjaarsoverleving zijn te vinden bij pancreaskanker, long- en longvlieskanker en lever- en slokdarmkanker. De beste overlevingskansen heeft men bij borst- prostaat- en teelbalkanker, hodgkinlymfoom, maligne melandroom bij vrouwen en lipkanker.
Naast het type van kanker is ook het stadium waarin de diagnose gesteld wordt, van doorslaggevend belang voor de overlevingskansen. "Wanneer men bij borstkanker de kanker opspoort in stadium I (het vroegste stadium van kanker), heeft men vijf jaar later ongeveer 98 pct kans om nog te leven," aldus Van Eycken.
Globaal gezien was de kans op overleven na vijf jaar bij mannen 51,4 pct en bij vrouwen 62 pct voor 1997-2001. In 2001 kwamen er zo'n 5000 nieuwe gevallen van kanker bij in vergelijking met 1997.

.

Nu in het nieuws