Op 1 april geldt oude genocidewet opnieuw

Vanaf 1 april kunnen slachtoffers van vermeende volkerenmoorden weer zélf processen tegen buitenlandse oorlogsmisdadigers starten.

Woensdag keurde de Kamercommissie Justitie in allerijl enkele wijzigingen aan de genocidewet goed. Door die wet uit 1993 kunnen slachtoffers van een buitenlandse volkerenmoord (Rwanda, Irak) aan het Belgische federaal parket vragen om de verantwoordelijke daders hier in België te vervolgen. Alleen de federale procureur kan evenwel de vervolging starten of de zaak seponeren. Dat werd in 2003 zo beslist.

Vóór 2003 konden de slachtoffers gewoon zelf naar de onderzoeksrechter stappen en de vervolging op gang brengen. Paarsgroen wijzigde de genocidewet in 2003 zodat alleen nog de federale procureur de vervolging kan starten. Maar die bepaling werd vernietigd door het Arbitragehof, omdat er geen controle door een onafhankelijke en onpartijdige rechter op de beslissing van de federale procureur is, als hij de zaak seponeert. Het Arbitragehof wou dat de procureur klachten die hij wil seponeren, voorlegt aan de kamer van inbeschuldigingstelling, die dan beslist. Het Arbitragehof gaf België tot 31 maart de tijd om de wet in die zin te wijzigen.

Nu in het nieuws