Jobbus brengt interims en sollicitanten naar industriezone Arendonk

De Projectvereniging Regionaalstedelijk Gebied Turnhout is samen met enkele interimkantoren uit Turnhout met het project Jobbus gestart. De bedoeling is dat sollicitanten en interimpersoneelsleden daarvan gebruik kunnen maken om gemakkelijk op het werk te geraken. Als pilootproject is de industriezone Hoge Mauw gekozen in Arendonk.

Het pilootproject Jobbus past in het "lokaal actieplan diensteneconomie" van de projectvereniging. "Tot de doelstellingen van dat lokaal actieplan hoorde het verbeteren van de mobiliteit voor mensen die op zoek zijn naar werk", zegt Nijs.

"Een van de hindernissen voor die mensen is dikwijls de mobiliteit. Werk vind je immers niet altijd bij de deur. Veel mensen hebben ook geen eigen vervoer."

Het project is gericht op sollicitanten, interimpersoneel of mensen die nog maar net een nieuwe job hebben en die uit de gemeenten Vosselaar, Beerse, Turnhout of Oud-Turnhout komen. De vertrekhalte is de Grote Markt in Turnhout en de eindhalte de Hoge Mauw in Arendonk.

Nu in het nieuws