Senaat stemt in met toetreding Roemenië en Bulgarije tot EU

Print
De Senaat heeft donderdag het verdrag over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie goedgekeurd. Enkel de acht leden van de Vlaams Belangfractie onthielden zich.
De Senaat is de eerste van de zeven Belgische parlementen die het ontwerp tot instemming met het verdrag heeft goedgekeurd. De tekst verhuist nu naar de Kamer, maar ook de gemeenschaps- en gewestparlementen dienen hun fiat te geven.
Het debat over het toetredingsverdrag werd bijgewoond door de ambassadeurs van Bulgarije en Roemenië.

.

Nu in het nieuws