Satellieten zoomen in op iets wat mogelijk Ark van Noah is

Print
Hoog op de berg Ararat in het oosten van Turkije bevindt zich een anomalie die wel eens het overblijfsel kan zijn van de bijbelse Ark van Noah, zo heeft CNN dinsdag gemeld, zich beroepend op de gezaghebbende ruimtevaartsite space.com.
Foto's genomen door vliegtuigen, spionagesatellieten en commerciële aardobservatiesatellieten voeden een intensief debat naar de aard van het intrigerend verschijnsel. Het kan een geologische speling zijn van de natuur, een schaduwspel, een door mensenhanden gemaakte structuur of gewoon niets. Maar wat het bijna in het gletsjerijs verzonken ding is, is nog niet duidelijk. Toekomstige aardobservatiesatellieten zouden meer duidelijkheid moeten brengen.

Volgens Porcher Taylor, een vroegere analist van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, zou het wel eens de Ark van Noah kunnen zijn. Hij leidt tijdens zijn al dertien jaar geleden gestarte studie uit beschikbare foto's af dat de proporties van de "anomalie" overeenstemmen met de lengte- en breedtematen die in de Bijbel zijn opgegeven van het schip waarmee Noah de mens en diersoorten moest redden van de Zondvloed.
Hij houdt vol dat het in ieder geval om iets gaat dat door mensen is gemaakt en mogelijk iets met scheepvaart van doen heeft. Mogelijk is het dan ook iets met bijbelse proporties, zo wordt Taylor aangehaald.
Uiteraard zijn er ook sceptici. "Interpretatie van foto's is een kunst" is bijvoorbeeld het motto van Faroek el-Baz, directeur van het Universitair Centrum voor Aardobservatie in Boston.
MEEST RECENT