2004 kende hoogste concentratie broeikasgassen sinds begin metingen

Print
In het jaar 2004 heeft onze atmosfeer de hoogste concentratie aan broeikasgassen gekend sedert het begin van de metingen. Dit heeft de Internationale Meteorologische Organisatie WMO dinsdag bekendgemaakt in haar eerste jaarrapport over broeikasgassen.
De concentratie aan koolstofdioxide (CO²), de stof die goed is voor 62 procent van de persistente broeikasgassen in de atmosfeer, is in 2004 met 0,47 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ten opzichte van 1750, dus nog voor de industriële revolutie, bedraagt de stijging 35 procent, aldus de WMO die zich baseert op een wereldwijd meetnet.

De organisatie merkt op dat de hoeveelheden CO² "op een reguliere manier blijven toenemen en zich niet lijken te willen stabiliseren". "Gezien CO² gedurende vijftig tot tweehonderd jaar in de atmosfeer aanwezig blijft, moet men geen geleerde zijn om in te zien dat dit probleem niet van de ene op de andere dag is op te lossen", zei de milieuchef van de WMO, Len Barrie. "Indien wij vandaag de uitstoot van CO² in de atmosfeer stopten, dan zou het nog tussen de vijftig en honderd jaar duren eer we een terugkeer zien naar de pre-industriële waarden".

Door mensen geproduceerd CO² is afkomstig uit de verbranding van fossiele brandstoffen.
De hoeveelheid methaan (goed voor twintig procent van de broeikasgassen) is na een stijging met 155 procent over 250 jaar tijd gestabiliseerd. Methaan wordt onder andere geproduceerd door runderen, rijstvelden, vuilnisstorten en de verbranding van biomassa. Het niveau aan stikstofmonoxyde (zes procent van de broeikasgassen en vooral afkomstig van auto's) nam in 2004 met 0,22 procent toe en steeg sinds 1750 met achttien procent. Naar eigen zeggen wil de WMO geen aanbevelingen formuleren om het niveau aan broeikasgassen terug te dringen. De organisatie wil wel de wijzigingen in de atmosfeer waarnemen en "documenteren in een wereldwijd aanvaarde consensus". De weerorganisatie wil elk jaar met een broeikasgasrapport uitpakken en voorziet al in november een bericht over het jaar 2005.
MEEST RECENT