Belgisch goederenvervoer over weg in 2004 op laagste peil in jaren

Print
Het goederenvervoer over de weg van Belgische voertuigen is in 2004 gezakt naar een dieptepunt. De in België ingeschreven goederenvoertuigen vervoerden in 2004 zo'n 347 miljoen ton. Dat is niet alleen 31 miljoen ton minder dan in 2003 (378 miljoen ton) maar ook het laagste cijfer in jaren. Het aantal tonkilometer (tkm) zakte ook tot 47 miljard tkm, het laagste peil sinds 1999. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst (FOD) Economie - Algemene Directie Statistiek.
De FOD geeft ook cijfers rond het goederenvervoer op het Belgisch grondgebied, maar die zijn voor 2004 niet volledig. Zo bevat de tabel voor 2004 geen totaalcijfers van het aantal vervoerde ton of het totale aantal gepresteerde tonkilometers (tkm).

Onderverdeeld naar de verschillende modi zijn er wel enkele opvallende cijfers. Zo blijft het goederenvervoer over de weg qua vervoerde hoeveelheden (ton) al enkele jaren min of meer stabiel tussen de 470 miljoen en de 517 miljoen ton, maar het aantal gepresteerde tonkilometers over de weg is in de periode 2000-2004 meer dan verdubbeld van 42 miljard tonkilometers in 2000 naar 94,5 miljard tonkilometers in 2004.
De cijfers bevestigen ook dat België voor vrachtvervoer over de weg meer en meer een transitland wordt. Zo groeide de "doorvoer zonder overlading", zeg maar het goederenvervoer zonder economische meerwaarde voor de Belgische economie, in 2004 tot 43 miljoen ton. Dat is een toename met maar liefst 16 miljoen ton ten aanzien van 2003. Eenzelfde groei is merkbaar bij de gepresteerde tonkilometers: van 4 miljard tkm in 2003 naar bijna 6,5 miljard tkm in 2004.

Ook het vervoer per spoor zat in 2004 in de lift. Zo vervoerden de spoorwegen in 2004 58,5 miljoen ton ten aanzien van 55,7 miljoen ton in 2003, goed voor respectievelijk 7,7 miljard tonkilometer en 7,3 miljard tonkilometer.

Op de cijfers van 2004 van het goederenvervoer via de binnenscheepvaart is het nog even wachten. Maar zowel naar het aantal vervoerde ton als naar het aantal gepresteerde tonkilometers zitten de cijfers sinds jaren in stijgende lijn, met een hoogtepunt in 2003 met respectievelijk 137 miljoen ton en 8,3 miljard tonkilometers.
Nu in het nieuws