12 Vlaamse proefgemeenten voor gratis leerlingenvervoer

12 Vlaamse gemeenten mogen volgend jaar experimenteren met netoverschrijdend gratis leerlingenvervoer voor het basisonderwijs.

Belga

De Vlaamse regering heeft daarover vrijdag een nota van de ministers van Onderwijs Frank Vandenbroucke en van Mobiliteit Kathleen Van Brempt goedgekeurd.

De experimenten kaderen in de zogenaamde STOP-benadering, waarbij privaat vervoer van en naar school zoveel mogelijk vermeden wordt en stappen en trappen als eerste en het openbaar vervoer als tweede optie wordt gepromoot.

De projecten houden niet in dat in de gemeenten alle leerlingen zomaar gratis met de bus naar school worden gebracht. De gemeenten en de scholen moeten een stap-en-trap-zone afbakenen waarbinnen leerlingen verondersteld worden te voet of met de fiets naar school te gaan. De zones moeten wel voldoende verkeersveilig gemaakt worden.

De 12 gemeenten komen uit de vijf provincies en hebben een verschillend profiel. Er zal gemeten worden hoeveel leerlingen op welke manier naar school gaan en de gemeenten zullen vooruitgang moeten boeken in het STOP-principe. Na drie jaar volgt een evaluatie en de ontwikkeling van een beleidskader.

Nu in het nieuws