Geen massale migratie na toetreding 8 nieuwe lidstaten tot EU

Print
De toetreding van de acht nieuwe lidstaten tot de Europese Unie in 2004 heeft geen massale migratiestromen op gang gebracht.
Dat blijkt uit het rapport "Migratiestromen uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie naar België. Trends en perspectieven", dat vrijdag in Brussel werd voorgesteld door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).

Aanleiding voor het rapport was het einde van een eerste overgangsperiode voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. België kon ervoor kiezen om vanaf 1 mei 2006, wanneer de overgangsperiode afloopt, de grenzen te openen voor arbeidskrachten uit die nieuwe EU-lidstaten. Het kernkabinet besliste echter vrijdagochtend om dat nog niet te doen.
Bedoeling van het rapport was om de migraties uit de acht nieuwe lidstaten richting België in kaart te brengen. De overgrote meerderheid van de migranten uit de nieuwe EU-landen die naar België komen, zijn Polen. Het gaat dan vooral om laaggeschoolde arbeidsmigranten die in ons land komen werken, maar die niet van plan zijn om zich hier definitief te vestigen.
Nu in het nieuws