SN-vliegtuig Kigali: "Niet voor herhaling vatbaar"

Print
De Belgische regering is verontwaardigd over de houding van de Rwandese autoriteiten in de zaak van het SN-vliegtuig dat in Kigali geblokkeerd stond.
De Rwandese regering legde een duidelijk verband met het Rwandese toestel dat in België aan de grond staat om veiligheidsredenen. Een herhaling kan een nefaste invloed hebben op de samenwerking tussen beide landen, luidt het in een mededeling.
De mededeling werd verspreid kort nadat de Airbus van SN vanop Kigali opgestegen was. Na de ministerraad weigerde premier Guy Verhofstadt meer te zeggen dan dat hij de zaak niet normaal en onaanvaarbaar vond.
Het Belgische toestel kon Rwanda slechts verlaten na 72 uur vertraging en na herhaalde interventies door premier Verhofstadt en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Beiden tonen zich verheugd over het feit dat de geblokkeerde passagiers eindelijk naar huis konden terugkeren.
"Het niet vrijgeven van een vliegtuig zonder gegronde reden is volledig in strijd met het internationaal recht", aldus nog Verhofstadt en De Gucht.
"België zal niet nalaten zijn partners te informeren van deze ontoelaatbare praktijken, die een ernstige smet dreigen te werpen op het imago van Rwanda bij de internationale gemeenschap. Mochten dergelijke feiten zich herhalen dan dreigt dit een nefaste invloed te hebben op de samenwerking tussen beide landen", besluit de mededeling.
Nu in het nieuws