Bijna helft VS-presidenten was mentaal ziek

Print
Bijna de helft van alle Amerikaanse presidenten tot 1974 leed op een gegeven ogenblik in hun leven aan een of andere mentale ziekte. Dit heeft de krant New York Times (NYT) dinsdag bericht.
Psychiaters van het Duke University Medical Center ploegden zich doorheen biografische gegevens van alle Amerikaanse presidenten, van 1789 tot 1974 (het jaar waarin Gerald Ford de slag om het Witte Huis van Jimmy Carter verloor).
Bijna de helft van al die staatshoofden had op een of ander moment in zijn leven een of andere mentale afwijking. Meer dan de helft van die bewuste groep sukkelde met die symptomen toen ze het Witte Huis bewoonden.
Zo had Abraham Lincoln als jonge man soms zo'n vlagen van hopeloosheid dat vrienden ervoor beducht waren dat hij zelfmoord zou plegen. Ulysses Grant, de generaal onder Lincoln die later president zou worden, vermeed soms sociale evenementen en zocht zijn toevlucht in alcohol. Dit deed Richard Nixon ook overmatig ten tijde van het Watergateschandaal.
De 27ste president van de Verenigde Staten van Amerika, William Howard Taft, ondervond ademhalingsmoeilijkheden tijdens de slaap, waarschijnlijk tengevolge van een kwaal die slaapapneu heet. Met als gevolg dat hij soms indommelde tijdens belangrijke vergaderingen. De onvermoeibare Theodore Roosevelt en Lyndon Johnson vertoonden symptomen van de manische energie die patiënten met de manisch-depressieve ziekte "bipolar disorder" vertonen.
De onderzoekers -Jonathan Davidson, Kathryn Connor en Marvin Schwartz- geven toe dat hun onderzoeksmethode ertoe kan leiden dat toevalligheden en onzekerheden in de diagnose kunnen sluipen. Maar wat ze vonden bij de 37 onderzochte presidenten komt overeen met sommige onderzoeken op de hele Amerikaanse bevolking.
Bovendien wijzen de vorsers erop dat hun bevindingen een hoopvol element bevatten. "Mensen kunen dan wel lijden aan een depressie of mentale stoornissen. Toch kunnen ze op het niveau van een president functioneren, zoniet op hun best", aldus een citaat in de New York Times.
Nu in het nieuws