Belgische bevolking veroudert en groeit licht

De Belgische bevolking blijft langzaam maar zeker groeien, met een toename van 50.000 mensen tussen 2004 en 2005. Dat blijkt uit cijfers van de afdeling Statistiek van de federale overheidsdienst Economie.

Daarnaast blijkt dat de groep van 0- tot 19-jarigen aangroeit met meer dan 5.000 eenheden in die periode, vooral in Brussel en Wallonië. Op lange termijn veroudert de bevolking, en dat vooral in Vlaanderen. "België heeft de grens van de 10 miljoen inwoners ruimschoots overschreden en nadert nu 10,5 miljoen", vertelt professor Michel Loriaux, demograaf aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.

"Tussen 2000 en 2005 is de bevolking verder aangegroeid en op 5 jaar tijd zijn er ongeveer 200.000 personen bijgekomen. In België blijft de groei door migratie systematisch belangrijker dan de natuurlijke groei". Op 1 januari 2005 telde België precies 10.445.852 inwoners. Vlaanderen heeft de kaap van 6 miljoen inwoners overschreden, terwijl Wallonië nu ongeveer 3,4 miljoen inwoners heeft. In het Brussels Gewest wonen iets meer dan een miljoen mensen.

De leeftijdscategorie van de 65-plussers blijft groeien. Tussen 2004 en 2005 groeide die groep met 20.000 personen. Tussen 2000 en 2005 kwamen er zelfs 84.000 mensen bij in die leeftijdsgroep. Die veroudering zet zich vooral door in Vlaanderen.

Nu in het nieuws