ABVV en Belgische socialisten zeggen bijna unaniem "Stop Bolkestein"

Print
Afgevaardigden van de socialistische vakbond ABVV en Belgische europarlementsleden hebben dinsdag aan voorzitter Josep Borrel van het Europees Parlement de petitie "Stop Bolkestein", met meer dan 100.000 handtekeningen, overhandigd.
Zij eisen de intrekking van de dienstenrichtlijn die volgens hen een bedreiging vormt voor de sociale verworvenheden en de openbare diensten in de Europese Unie. De Belgische socialistische europarlementsleden zullen overwegend tegen de richtlijn stemmen, ondanks de compromisamendementen als gevolg van onderhandelingen tussen links en rechts, aldus Philippe Busquin (PS) tijdens een vergadering met syndicalisten. Alleen Anne Van Lancker (sp.a), die aan het overleg omtrent het compromis heeft deelgenomen, heeft de nieuwe versie van de tekst verdedigd. Die sluit expliciet de gezondheidszorg en sociale diensten uit, en garandeert de toepassing van de sociale wetgeving van het onthaalland op degene die diensten levert (en niet die van het land van oorsprong), aldus het EP-lid. Er zijn voor haar ook voldoende garanties opdat de openbare diensten niet door de tekst worden geraakt.

Op vraag van de syndicalisten die de "realiteit" van de sociale dumping in België naar voren brachten, wees Van Lancker fraudeurs met de vinger. "Een wet kan perfect zijn. Maar er blijft het probleem op het terrein: mensen die zich als cowboys gedragen en die proberen er met alle mogelijke middelen tegenin te gaan". De socialistische politica pleitte voor een team van Europese sociale inspecteurs, een "sociaal Europol", tegen de fraude. Het Europees Parlement stemt donderdag over de dienstenrichtlijn. Leden van het EP gaan de resterende dagen nog aanwenden om laatste veranderingen aan de tekst aan te brengen.

Een meerderheid van socialisten, conservatieven en liberalen zou zich achter een compromis scharen dat een serie sociale garanties biedt. Maar een deel van de linkerzijde in het EP kan zich hierin niet vinden. In de straten van Straatsburg betoogden dinsdag zowat 25.000 mensen tegen de Bolkestein-richlijn.
Nu in het nieuws