Katrina: massale fraude in financiële hulpverlening

Print
Bij de verdeling van de financiële hulp aan de slachtoffers van de orkanen Katrina en Rita vorig jaar is voor miljoenen dollar fraude gepleegd en is voor bijna een miljard dollar verspild. Dat hebben het Amerikaanse Rekenhof, het GAO en functionarissen dinsdag bekendgemaakt.
Wederom komt daarbij de rampbestrijdingsdienst FEMA in opspraak. Bijna 900.000 van de 2,5 miljoen steunaanvragers zouden valse gegevens hebben verstrekt. Door het niet bestaan van of onvoldoende identiteitsverificaties door de FEMA kon deze dienst de fraude niet detecteren. De rampbestrijdingsdienst beschikte over een enveloppe van 5,4 miljard dollar, waaronder reeds betaalde bankkaarten ter waarde van 2.000 dollar. Op een staal van 248 aanvragen ontdekte het GAO dat 165 mensen valse gegevens in verband met de "sociale zekerheid" hadden opgegeven, zoals gegevens van anderen, van doden of gewoon uitgevonden gegevens. In één geval hebben zeventien mensen via een aanvraag met 34 valse nummers in totaal 103.000 dollar opgestreken. Bijna de helft van de 11.000 ontvangers van bankkaarten met een tegoed van 2.000 dollar hebben die som nog een keer via een cheque gekregen. Bovendien is dat geld gedeeltelijk ook aangewend voor porno, wapens en financiering van borgsommen voor gevangenisstraffen.

Op tweehonderd woningen die schade zouden hebben geleden bleken er tachtig niet te bestaan. "Onze casestudie bracht betalingen van meerdere honderden miljoenen dollars aan het licht in verband met potentieel frauduleuze praktijken", zei Gregory Kutz tegenover een onderzoekscommissie van de Senaat. Kutz is bij de GAO verantwoordelijk voor het onderzoek naar de financiële gang van zaken in verband met de hulpverlening naar aanleiding van de orkanen. Hij plakte geen totaalbedrag op de frauduleuze betalingen, en zei dat het onderzoek verder loopt.

Bovenop dit alles heeft de FEMA bijna 900 miljoen dollar uitgetrokken voor de aankoop van 25.000 prefabwoningen om er slachtoffers van de ramp in te behuizen. Maar slechts 1.000 ervan zijn effectief gebouwd. Stedebouwkundige normen verhinderden de inplanting van deze woningen. Zowat 10.000 stuks staan te verkommeren op modderige velden in de staat Arkansas, aldus Richard Sinner, inspecteur van het Ministerie voor Binnenlandse Veiligheid waaronder de FEMA ressorteert.
Nu in het nieuws