Antwerpse werkloosheid na vijf jaar weer stabiel

Print
Met 32.807 werkzoekenden is er voor het eerst in vijf jaar een stabilisering van de evolutie van de werkloosheidsgraad in Antwerpen. De stad volgt daarmee de Vlaamse trend. De werkloosheidsgraad blijft wel bijna dubbel zo hoog als de Vlaamse werkloosheidsgraad.
In december 2005 had Antwerpen een werkloosheidsgraad van 16,7%. Dat staat in de driemaandelijkse Arbeidsmarktmonitor van de stedelijke dienst Werkgelegenheid&Arbeidsmarkt. Enkele cijfers: Eén op de vijf werkzoekenden is onder de 25 jaar. De ouderenwerkloosheid (40-plussers) steeg in vergelijking met december 2004 met 2% naar 36%.

52% van de werkzoekenden zit langer dan een jaar zonder job. Daarvan is 47% ouder dan 40 jaar. Het aandeel 40-plussers stijgt naar 72% bij de groep die langer dan vijf jaar werkloos is. Dat is 7% meer dan in 2004. Eén op de vier werkzoekenden is van Marokkaanse of Turkse origine. 56% van de werkzoekende jongeren heeft ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs. Dat is een stijging van 2% in vergelijking met december 2004.

In Antwerpen-Noord is 34% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar werkzoekend, in Borgerhout 27% en in de wijk Kiel 23%. 4.425 werkzoekenden (13%) deden een beroep op OCMW-steun. Daarvan is slechts 1% langer dan vijf jaar werkloos. 22,5% van deze werkloze OCMW-steuntrekkers heeft de Belgische nationaliteit. Bijna één op de drie van deze werkzoekenden woont in Antwerpen-Noord.
Nu in het nieuws