Gouden zoutvat van 50 miljoen euro is terecht

Het duurste zoutvat ter wereld, de 'saliera' van de Italiaanse beeldhouwer Benvenuto Cellini (1500-1571) is teruggevonden. Drie jaar na de spectaculaire roof uit het Kunsthistorisch Museum in Wenen, hebben speurders van de Weense recherche het uit goud vervaardigde barokke sculptuurtje teruggevonden.

De precieze omstandigheden van de vondst zijn nog onduidelijk. Een verdachte zou zich overgegeven hebben en gezegd waar het stuk te vinden was, of een poging tot afpersing zou foutgelopen zijn. De 26 centimeter hoge 'saliera' was bedoeld als pronkstuk op de tafel van een nobele familie. Het kapitale zoutvaatje werd in mei 2003 ontvreemd door inbrekers. Die kwamen het museum binnen via een bouwsteiger, waarna zij een raam insloegen.

Nu in het nieuws