Deelnemers VS-missie Verhofstadt tevreden over resultaten

Print
De door premier Guy Verhofstadt geleide vijfdaagse missie naar de Verenigde Staten is vrijdag teruggekeerd naar België. Het opzet bestond erin het Amerikaanse grootkapitaal via studiebijeenkomsten en contacten te overtuigen van het belang van het nieuwe Belgische mechanisme voor de aftrek van risicokapitaal.
Vergezeld van privéconsultants hebben premier Verhofstadt en minister van Financiën Reynders verscheidene beheerders van portefeuilles, bedrijfsadvocaten, boekhoudkundige verantwoordelijken en patroons van multinationals ontmoet. "Het doel van dit soort missie bestaat er hoofdzakelijk in te informeren", aldus Guy Verhofstadt. Volgens een van de meegereisde consultants ging het er in de eerste plaats om te pogen de Amerikaanse investeringen te behouden, vooraleer er nieuwe in de wacht te slepen".
Volgens het VBO hebben de nieuwe aftrekmaategelen voor de notionele intresten al tot resultaat gehad dat België opnieuw voorkomt op de shortlist van landen die in aanmerking worden genomen door Belgische en buitenlandse investeerders. De werkgevers zijn anderzijds van oordeel dat deze fiscale hervorming des te noodzakelijker was omdat België de komende jaren geconfronteerd wordt met het vertrek van veel coördinatiecentra. Tot de bedrijven die België ertoe heeft kunnen overhalen aanwezig te blijven in ons land behoort onder meer Tupperware Brands Corporation, dat vrijdag in Chicago nieuwe investeringen ten belope van 20 miljoen dollar bevestigde. De Amerikaanse multinational wil in Aalst een 'centre of excellence' uitbouwen dat mallen voor de productie van nieuwe recipiënten zal maken.

.

Nu in het nieuws