Leo Schepers weer kandidaat-voorzitter STVV

Print
SINT-TRUIDEN - Woensdagavond staat bij STVV de lang verwachte algemene vergadering op de agenda. Tijdens die bijeenkomst wordt de nieuwe raad van beheer voor de volgende ambtstermijn van 4 jaar verkozen. Die beheerraad zal dan op zijn beurt de nieuwe voorzitter aanstellen. Voor zover bekend, is er tot nu toe slechts één kandidaat voor die functie: huidig preses Leo Schepers.
Niet zo lang geleden werd de raad van bestuur, onder impuls van diezelfde Schepers, nog met een aantal kapitaalkrachtige mensen uitgebreid tot 17 personen. Die bestuursploeg hoopt van de algemene vergadering opnieuw het vertrouwen te krijgen. Met dien verstande dat er wel een afslanking zal plaatsvinden. Administratief directeur Ludwig Sneyers en algemeen directeur Jos Vannut nemen immers ontslag uit de raad wegens onverenigbaarheid met hun huidige functie. Verder stapt ook Marco Stultjens op om privé-redenen. Tenslotte houden Danny Appeltans en Albert Huybrechts (deze laatste om gezondheidsredenen) hun beslissing over een nieuwe kandidaatstelling nog in beraad.

Wat bepaalde leden van de algemene vergadering en/of de beheerraad eventueel ook kan afschrikken om te blijven zetelen, is de recente aanpassing van de statuten. Die bepalen nu dat het lidmaatschap van de AV in de toekomst jaarlijks 20.000 frank zal kosten. Wie in de raad van beheer wil zitten, moet 70.000 frank per jaar neertellen. Los daarvan zal van toekomstige leden van de beheerraad ook een nog niet vastgelegde borgstelling worden gevraagd. De vraag lijkt dan ook gewettigd of de nieuwe raad van bestuur nog wel uit voldoende mensen zal bestaan om werkbaar te zijn. Wie kandideert voor de raad van beheer, heeft in ieder geval de helft plus één van de stemmen van de AV nodig.
Nu in het nieuws