Brand in Boudewijngebouw: geen schade aan computerdata

Print
De brand in het Boudewijngebouw van de Vlaamse Gemeenschap lijkt geen schade te hebben aangebracht aan de computerdata. Door de brand vielen de servers wel uit, maar volgens de informatici zou het slechts om een middelmatig incident gaan. Dat meldt Ben Weyts, de woordvoerder van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois, donderdagavond.
De materiële schade van de brand bleef beperkt tot de energievoorziening van de computersystemen en een aantal kabels. Op andere apparaten kwam roet terecht.
Het grootste probleem was dat door de brand de servers van het computersysteem uitvielen. Die konden pas geleidelijk weer opgestart worden, waardoor de ambtenaren van het ministerie tot 16.30 uur niet bereikbaar waren via e-mail.
Ook de portaalsite vlaanderen.be werkte niet. Het duurde tot 19.00 uur voor die weer toegankelijk was. Hetzelfde gold voor het informatiesysteem over strooiacties van de winterdienst Wegen en Verkeer en het informatiesysteem over de binnenscheepvaart.
Nu in het nieuws