Burgemeester Louis Vanvelthoven trekt meeste zituren uit

Print
Een burgemeester in Vlaanderen trekt gemiddeld drie uur en tien minuten uit om mensen te ontvangen tijdens hun zitdag. De Noord-Limburgse gemeente Lommel spant met 15 uren de kroon wat het aantal uren zitdagen betreft.
Momenteel zijn er 230 van de 308 Vlaamse burgemeesters die een vaste zitdag organiseren. Een en ander blijkt uit een studie van het sp.a-gemeenteraadslid Frank Keunen uit Diepenbeek, tevens adviseur algemeen beleid van Vlaams minister Frank Vandenbroucke.
In Limburg houden 86 procent van de burgemeesters een vaste zitdag. Dat is meteen de hoogste score voor gans Vlaanderen. De Limburgse zitdagen duren gemiddeld 3 uur en twee minuten. West-Vlaanderen trekt met 3 uur en 41 minuten de meeste tijd uit om mensen te ontvangen, gevolgd door Oost-Vlaanderen met 3 uur en 28 minuten.

Burgemeester Louis Vanvelthoven (sp.a) van Lommel staat met 15 uur dienstbetoon aan de kop van alle Vlaamse burgemeesters. Na Lommel trekken de gemeenten Vosselaar (Antwerpen), Nevele (Oost-Vlaanderen), Geetbets (Vlaams-Brabant) en Mesen (West-Vlaanderen) de meeste tijd uit om mensen te ontvangen op een zitdag.
Keunen verrichtte daarnaast ook onderzoek naar vormingsinitiatieven voor de gemeentelijke mandatarissen en naar het klachtenmanagementbeleid van de Vlaamse gemeenten. Daaruit blijkt dat er in 2004 door 112 Vlaamse gemeenten voor een totaalbedrag van 54.107,06 euro uitgegeven werd aan vormingsinitiatieven voor de gemeentelijke mandatarissen. Voor de 7.332 gemeenteraadsleden ging er een bedrag van gemiddeld 46,23 euro naar vorming of naar initiatieven ter verbetering van de werking van de fractie, aldus Keunen.
Wat het klachtenmanagementbeleid betreft, kwam Keunen tot de conclusie dat er momenteel 51 Vlaamse gemeenten zijn die over een uitgesproken ombudsdienst beschikken. In Limburg zijn er dat 25, in Antwerpen en Oost-Vlaanderen 20, in West-Vlaanderen 11 en in Vlaams-Brabant 10.
Op inhoudelijk beleidsmatig vlak, zijn er 68 Vlaamse gemeenten die vandaag de mogelijkheid aanbieden om voor de start van de gemeenteraadszitting vragen te stellen. Het vragenhalfuurtje komt procentueel gezien het meeste voor in Limburg (32 procent) en Antwerpen (30 procent). West-Vlaanderen scoort op dit vlak het slechtst met 6 procent.

Keunen stelde tot slot nog vast dat er vandaag in Vlaanderen 89 gemeenten en twee provincies (Antwerpen en Vlaams-Brabant) zijn die op vrijwillige basis een deontologische code ingevoerd hebben, maar dat er op inhoudelijk vlak geen uniformiteit bestaat. Hij pleit in dit verband voor de aanreiking van een uniforme deontologische code door het Vlaamse parlement aan de gemeenten en de provincies. Dat kan volgens hem via een reparatiedecreet. De sp.a'er stelt tot slot voor dat de kandidaten de code dienen te ondertekenen bij het ondertekenen van hun voordrachtsakte.
MEEST RECENT