Loonmatiging: sp.a en VLD geen voorstander van aanpassing aan index

De Vlaamse partijen van de federale meerderheid zien een debat over de afschaffing van de index niet zitten als middel voor de noodzakelijke loonmatiging.

Belga

Zo bleek uit de verklaringen van de ministers Bruno Tobback (sp.a) en Karel De Gucht (VLD) zondag in De Zevende Dag (Eén). Voor Herman Van Rompuy (CD&V) mogen er geen taboes zijn. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven becijferde dat de loonkosten in België in 2005-2006 met 2,1 procentpunt sneller stijgen dan in de buurlanden. Daarop vroeg de regering de sociale partners voorstellen om iets aan de loonkloof en dus de concurrentiekracht te doen. Vakbonden en werkgevers komen op 18 januari voor het eerst bijeen, zonder de regering. Bruno Tobback haalde zondag uit naar het pleidooi van de VBO voor een afschaffing van de index. De sp.a-minister vreesde voor een nieuw "generatiepact-scenario", toen de werkgevers de vakbonden in de gordijnen joegen door voor de eigenlijke start van de onderhandelingen de afschaffing van het brugpensioen te eisen. Nu doen ze volgens hem hetzelfde met de loonindex. Hij riep de sociale partners op om vooraf niet tegen elkaars schenen te schoppen. Raken aan de index is voor hem "het minst verstandige". Zijn VLD-collega Karel De Gucht zat op dezelfde golflengte.

Hij noemde het pleidooi van premier Guy Verhofstadt voor all-in akkoorden - akkoorden waarbij de loonindex opgenomen wordt in het percentage waarmee de lonen mogen stijgen - "een tactischere aanpak dan een symbolendiscussie" zoals over de index. Herman Van Rompuy, gewezen begrotingsminister, wees erop dat er reeds in 1993, in een regering met de socialisten, aan de index werd gesleuteld. Toen werd immers de gezondheidsindex ingevoerd, waaruit een aantal producten zoals petroleumproducten gelicht werden, wat voor de burgers een inkomensverlies inhield. Voor de CD&V'er moet het hoofddoel de werkgelegenheid zijn, en niet zozeer de competitiviteit. Als de sociale partners niet tot een akkoord komen over loonmatiging, moet de regering ingrijpen, maar Van Rompuy betwijfeld of ze dat voor de gemeenteraadsverkiezingen zal doen. Dat betekent dan dat er een jaar verloren wordt, aldus nog Herman Van Rompuy die stelde dat er in de discussie geen taboes mogen zijn.

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) stelde dat de loonhandicap het gevolg is van het Belgische model. Voor hem is een daling van de loonlasten noodzakelijk. De index is daarbij niet de essentie, maar wel het regionaliseren van de economische hefbomen zoals door de denktank "In de Warande" gevraagd wordt, aldus nog Annemans.