50.000 bedrijven beboet voor te late jaarrekening

Print
Bijna 50.000 Belgische vennootschappen hebben opnieuw een boete gekregen omdat zij vorig jaar hun jaarrekening over het boekjaar 2003 te laat indienden.
In oktober 2004 kregen nog ruim 100.000 vennootschappen een boete voor het boekjaar 2002. De daling van het aantal boeten is vooral te danken aan de door de regering toegekende vrijstelling van twee maanden.

De eerste boetenronde in oktober 2004 leverde een golf van bezwaren op, omdat veel beboete vennootschappen niet meer bestonden of failliet waren verklaard. De verwerking van al die bezwaren vergde uiteindelijk zoveel werk dat ook de invordering van de nieuwe boeten, wegens de laattijdige indiening van de jaarrekening 2003, vertraging opliep. De invordering was gepland voor het voorjaar van 2005 maar werd uitgesteld tot na de zomer. Het werd uiteindelijk november.

.

Nu in het nieuws