Macedonië wordt nog geen kandidaat-lidstaat

Print
De ministers van Buitenlandse Zaken van Unie gaan er niet mee akkoord dat de "Vroegere Joegoslavische Republiek van Macedonië" (FYROM) nu reeds kandidaat-lidstaat van de Unie wordt.
De Raad Algemene Zaken van de Unie is de Europese Commissie niet gevolgd om FYROM nu reeds dat statuut toe te kennen. Frankrijk ontpopte zich als de felste tegenstander, maar stond in zijn verzet niet alleen. De Franse positie inzake FYROM had ook, zo bleek uit de verklaringen van de Franse minister Philippe Douste-Blazy, met de impasse en de onzekerheid over de meerjarenbegroting van de Unie maken.

Over de meerjarenbegroting hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nauwelijks gepraat. Wel kondigde de Britse ministers van Buitenlandse Zaken Jack Straw aan dat er woensdag een nieuw Brits voorstel komt. Zoals bekend komen de regeringsleiders donderdag in Brussel bijeen en zullen ze proberen zich uit het budgettair moeras voor de periode 2007-2013 te trekken. Het eerste Britse voorstel van van 5 december kreeg veel tegenwind van een grote meerderheid van lidstaten.

.

Nu in het nieuws