Staatsveiligheid wil radicalisering gedetineerde moslims indijken

De Staatsveiligheid werkt samen met de Directie-Generaal van de Gevangenissen aan een plan om de radicalisering van moslims binnen de gevangenismuren in te dijken en een halt toe te roepen.

Belga

Dat heeft Koen Dassen, hoofd van de Veiligheid van de Staat, zondagmorgen gezegd in het programma 'Wakker op Zondag' op de Antwerpse televisiezender ATV. Dat gevangenissen mogelijke broeihaarden voor radicalisering zijn, staat buiten kijf, aldus Dassen, die herhaaldelijk naar de evolutie van gedetineerden in de Guantanamo-gevangenis verwees. "We moeten eerst op het terrein gevaarlijke elementen detecteren, en dan samen met de gevangenissen actieprogramma's opstellen", aldus Dassen. .

In het Plan Radicalisme gaat veel aandacht naar de toestanden in de gevangenissen. "Daarbij moet men altijd voor ogen houden dat de gevangenissen een dubbel doel hebben: enerzijds het laten uitzitten van de straf, maar anderzijds de reïntegratie in de maatschappij. Radicalisering maakt dat laatste onmogelijk", aldus nog Dassen op ATV.

Nu in het nieuws