Turnhoutse brandweer bluste afgelopen jaar 172 branden

De Barbaraviering is het jaarlijkse feest van de brandweerkorpsen. In Turnhout bedankte brandweercommandant Dirk Broeckx bij die gelegenheid zijn manschappen voor de inzet tijdens het voorbije jaar. Het korps rukte 3.641 keer of tien keer per dag uit.

Hans Otten

Het merendeel van de 3.641 oproepen voor de Turnhoutse brandweer gold net als andere jaren voor een van de drie ziekenwagens van het korps. De spuitgasten werden 'slechts' 172 keer opgeroepen voor een werkelijke brand. De gasexplosie in Akkerpad in oktober was het meest in het oog springende incident. In het licht van de op til zijnde brandweerhervormingen fungeert de zone Taxandria, met het Turnhoutse korps als centrale eenheid, al een hele tijd als voorbeeld. Zo hanteert deze zone al een tijdje het nieuwe principe dat het snelste korps eerst ter plaatse komt, los van gemeentegrenzen. De Commissie Paulus, voorgezeten door de Turnhoutse burgemeester Marcel Hendrickx, bereidt die de hervorming voor. "Een schaalvergroting van de zones is noodzakelijk en heeft meerdere voordelen voor de burgers", zei Hendrickx. "Daarnaast moeten de zones ook rechtspersoonlijheid verwerven, zodat ze materiaal kunnen aankopen."

Nu in het nieuws