Swennen dient voorstel in dat neutraliteit rechters moet garanderen

Sp.a-kamerlid Guy Swennen heeft een wetsvoorstel ingediend dat politici toelaat bij het gerecht een procedure op te starten tegen rechters die verklaringen afleggen die indruisen tegen de neutraliteit van het gerecht. Het zijn de Nationale Tuchtraad en de Hoge Raad van Justitie die een oordeel vellen over de feiten.

Belga

Aanleiding voor het voorstel zijn twee recente verklaringen van rechters. Een Tongerse rechter liet zich laatdunkend uit over homo's, een rechter uit Dendermonde stelde onomwonden dat het katholieke onderwijs veruit de beste kwaliteit levert.

Dergelijke uitspraken kunnen volgens Swennen niet. Neutraliteit is nodig om het vertrouwen van de burger in Justitie te bewaren, meent hij. "De burger moet er inderdaad op kunnen rekenen dat Vrouwe Justitia blind is en ongeacht de persoonlijke, religieuze of filosofische overtuiging van de rechter, beslissingen neemt. Rechters die zich te buiten gaan aan anti-holebi-uitspraken of hun persoonlijke overtuiging over bepaalde onderwijsnetten in de verf zetten, ondermijnen dus dit vertrouwen", stelde de Limburgse socialist dinsdag op een persconferentie.

Er bestaat een aantal middelen om dergelijke voorvallen tegen te gaan - de klassieke rechtsmiddelen, de mogelijkheid om een rechter te wraken, de interne tuchtprocedure - maar die worden niet of nauwelijks gebruikt. Tussen 1973 en 1998 werden slechts 49 waarschuwingen gegeven, 19 maatregelen van censuur uitgesproken en 8 schorsingen opgelegd. Dat de tuchtprocedure ondertussen vernieuwd is, zal volgens Swennen wellicht niet veel gewijzigd hebben.

In antwoord op een vraag liet minister van Justitie Laurette Onkelinx weten niks te kunnen doen tegen schendingen van het neutraliteitsbeginsel. Met zijn wetsvoorstel brengt Swennen daar nu verandering in. De wettekst voorziet een externe controle op de neutraliteit van de magistraten.

Swennen geeft de minister van Justitie, de kamercommissie Justitie en de raden van de Orde van Advocaten de mogelijkheid een vraag tot onderzoek te stellen aan de Nationale Tuchtraad. Die bezorgt een advies aan de Hoge Raad van Jusitite, die een definitief oordeel velt. Beroep is mogelijk bij het Arbitragehof.

Nu in het nieuws