Vakbonden organiseren vrijdag 'sensibiliseringsdag'

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op vrijdag 25 november een dag van informatie en sensibilisering rond het generatiepact. De mogelijkheid van een 24 uren-staking op latere datum wordt niet uitgesloten.

Belga

BR>

De drie vakbonden werken in de komende dagen een gezamenlijk actieplan uit waarmee ze doelgericht en op de verschillende politieke niveaus willen tewerk gaan. De bonden hebben het over een "logica op lange termijn".

Het eerste punt uit het actieplan is een informatie- en sensibiliseringsdag op vrijdag 25 november. De bonden willen hun achterban en de bevolking die dag "opnieuw grondig informeren, " zo zei Jean-Claude Vandermeeren (ABVV).

Hoe het actieplan er precies zal uitzien wordt dinsdag 29 november bekendgemaakt. De bonden zeggen alvast dat ze interprofessioneel en federaal zullen coördineren. Ze richten hun plan zowel op de verschillende regeringen, de werkgevers, het parlement als de federale en regionale overleg- en beheersorganen.

De bonden zijn eensgezind in hun afwijzing van het verfijnde generatiepact. "Vooral twee punten wegen zwaar: de te beperkte verruiming van de gelijkgestelde periodes en de verplichting tot beschikbaarheid na 58 jaar bij herstructureringen," zo zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. "Dat mensen zich na een lange loopbaan nog moeten blijven bewijzen en dat na een pijnlijke herstructurering, valt erg zwaar bij de achterban, " luidde het. De inspanningen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid konden beter, er komt geen recht op brugpensioen na een lange loopbaan, het voltijds tijdskrediet wordt ingeperkt en er blijft onvoldoende duidelijkheid over de financiering van de sociale zekerheid na 2007.

Daarnaast is er bij de vakbonden groot ongenoegen over het "misprijzen" van de premier voor het sociaal overleg. "We hebben aangedrongen op echt overleg op topniveau, " zegt Xavier Verboven (ABVV), "maar dat hebben we niet gekregen". De regering heeft een aantal conclusies getrokken en die zijn ons meegedeeld, luidt het, "dit is geen overeengekomen pact". Ook het feit dat voor de regering het plan te nemen of te laten is, zit de bonden hoog.

De bonden willen zich niet laten opsluiten in een timing. "We gaan punt per punt en in functie van het dossier bekijken hoe we tewerk zullen gaan". De bonden richten hun pijlen nu ook op de werkgevers. "Zij hebben tot nu op het balkon toegekeken. Het pact bevat voor hen nauwelijks verplichtingen. Maar als regering en werkgevers denken dat het wel zal "koelen zonder blazen", hebben ze het verkeerd voor". Cortebeeck wees ook in de richting van de Vlaamse regering en waarschuwde Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) om de rol van de sociale partners in het overleg te respecteren.

Volgens Guy Haaze (ACLVB) is er alleszins nog voldoende tijd, omdat er nog enkele maanden zullen verstrijken vooraleer de uitvoeringsbesluiten in werking zullen treden.

Dat het komende vrijdag hier en daar tot werkonderbrekingen zal komen, is niet uitgesloten. "Zoals altijd bij informatie en sensibilisering, zijn werkonderbrekingen mogelijk," aldus Xavier Verboven (ABVV).

Nu in het nieuws