Politieke discussie over verkoop stuk grond nabij station Berchem

De verkoop van een groot stuk grond (6,7 hectare) in de Antwerpse wijk Zurenborg aan een projectontwikkelaar zorgt voor politieke discussie. Schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (VLD) heeft intussen een eerste gesprek gehad met de projectontwikkelaar.

Belga

De Intercommunale Gasvoorziening van Antwerpen en Omgeving (IGAO) verkocht de grond aan de Antwerpse Bouwwerken NV, die ze op haar beurt verkocht aan een projectontwikkelaar. De sp.a liet de afgelopen maand tweemaal weten dat ze zich verzet tegen de verkoop. De partij vraagt dat het college onderzoekt of de verkoop juridisch correct is verlopen en nagaat of Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad, het terrein alsnog kan aankopen.

De sp.a betreurt dat de intercommunale de grond (op loopafstand van het station van Berchem) niet aan de stad te koop heeft aangeboden. Daarmee komt IGAO-voorzitter Dirk Geldof van Groen! in beeld. Hij leidde de buurtbewoners afgelopen weekeinde op het terrein rond en gaf een stand van zaken in het dossier.

Groen! zei dinsdag te betreuren dat de stad de voorbije jaren de kans heeft laten liggen om de gronden effectief aan te kopen. "Op vragen van Groen! in die zin werd niet ingegaan", zo luidde het. De partij wil op de grond een buurtpark en een kwaliteitsvol woonproject. Ze wil de bewoners actief betrekken bij de plannen.

Ook Van Campenhout is voorstander van een park en woningen op het terrein. De schepen heeft al gezegd dat de stad mee zal bepalen wat er op het terrein wordt gebouwd. De gronden hebben momenteel een bestemming van openbaar nut.

Nu in het nieuws